Home Lekcje fizyki w reaktorze i LBM
Lekcje fizyki w reaktorze i pokazy

Instytut Energii Atomowej POLATOM umożliwia zorganizowanym grupom zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora badawczego MARIA. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z pracami naukowo-badawczymi prowadzonymi przez Laboratorium Badań Materiałowych.

Kontakt:

Instytut Energii Atomowej POLATOM
Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Atomistyki
05-400 Otwock-Świerk
Tel. 0-22 718 00 07

Informacje dot. wizyty w reaktorze:

  • do reaktora wchodzą osoby powyżej 15 roku życia
  • opiekunowie potwierdzają telefonicznie przyjazd grupy na 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem
  • aktualne listy uczestników (3 egz., wypełnione na komputerze i dostarczone w dniu przyjazdu grupy) powinny zawierać następujące dane:
nazwę, adres i nr szkoły/organizacji, 
nazwisko, imię i nr kontaktowy opiekuna grupy
nazwisko i imię, adres stałego zameldowania oraz nr dowodu osobistego (uczestnicy pełnoletni) lub nr legitymacji szkolnej (uczestnicy niepełnoletni),  
cudzoziemców obowiązuje wypełnienie wniosku na wstęp, każdorazowo zaakceptowanego przez Dyrektora Instytutu
  • koszt lekcji edukacyjnej w reaktorze i Laboratorium Badań Materiałowych wynosi 10 zł od osoby (opiekunowie nie płacą).

 

Regulamin zwiedzania reaktora MARIA

  1. Zwiedzanie organizowane jest  zgodnie z harmonogramem pracy reaktora (poza przerwami remontowymi).
  2. Grupy zwiedzające nie mogą być liczniejsze niż 20 osób
  3. Zwiedzanie organizowane jest w godz.9.00 – 13.00

 

Wzór formularza - plik PDF